Den personliga utformningen av Episealer-implantatet och tillhörande guider baseras på MR-bilder. Genom databehandling skapas en virtuell 3D-modell av den skadade ledytan och skadan definieras. Därefter utformas implantatet och instrumenten så att skadad vävnad avlägsnas och det skadade området ersätts med ett perfekt anpassat implantat. Genom användning av den individanpassade borrguiden under operationen ökar precisionen vilket möjliggör en optimal positionering av implantatet.

Den del av Episealer-implantatet som försänks i ben och brosk är täckt med en undre ytbeläggning av titan och en ovanliggande ytbeläggning av hydroxiapatit, vilket säkerställer en snabb och varaktig fixering av implantatet i benet.

Episealer-implantaten är tillgängliga för femorala kondylerna (både mediala och laterala), trochlea-området eller både och!