Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 30,549,495, varav 6,363,577 A-aktier och 24,185,918 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.