Det finns två typer av aktier i bolaget. Det totala antalet utestående aktier är 30 753 576, varav 5 257 078 A-aktier och 25 496 498 B-aktier. Varje A-aktie berättigar tre röster, och tre röster på bolagsstämman och varje B-aktie berättigar en röst och en röst på bolagsstämman.