Pål RyforsUnder det tredje kvartalet ökade antalet godkända
Episealer®-order med 50% till 42 jämfört med föregående kvartal (28) och jämfört med motsvarande kvartal föregående år (28). Vi fortsätter att sänka våra kostnader och kostnaderna var 1,6 miljoner lägre (10%) I kvartal 3 2017 jämfört med kvartal 3 2016. Fakturering sker vid leverans varför intäkter tas upp med en viss fördröjning gentemot ordergodkännande. Ett antal nya ortopeder började använda vår teknologi under kvartalet vid platser såsom Berlin, Nürnberg, Hochheim och Bad Frankenhasen. I början av fjärde kvartalet startade vi upp nya användare i bland annat Suhl, München, Warwick, Bern, Sint-Niklaas, Aalst, Southampton och Essen. Vi kan dra slutsatsen att Episealer®-teknologin får ökad uppmärksamhet och acceptans i Europa.

 

Våra prioriteringar
Om vi tittar på prioriteringarna för Episurf Medical idag skulle jag säga att dessa är två till antalet och nära samsammansvetsade med varandra. Vi fokuserar på ökade intäkter och vår femtioprocentiga ökning av godkända beställningar under det tredje kvartalet representerar en stark utveckling i detta sammanhang. Den andra prioriteringen är framtagande av kliniska bevis vilket utgör basen för en framgångsrik kommersialisering. Vårt koncept bygger på en ny teknologi, för en tidigare svårbehandlad patientgrupp. Kommersialisering en sådan teknologi kräver uppbackning av en gedigen vetenskaplig dokumentation. Inom detta område har vi en ett antal uppdateringar vi vill dela med oss av.

 

”Vi är övertygade om att denna vetenskapligt baserade strategi är den rätta, och de senaste veckorna och månaderna har vi helt klart gjort ett genombrott avseende denna strategi.”

 

 

Klinisk utveckling
Till att börja med pågår en stor europeisk multicenterstudie med 100 Episealer®-patienter. Patienterna följs upp vid 3, 6, 12, 24 och 60 månader efter operation med kliniska uppföljningsformulär som fokuserar på smärtlindring och funktionalitet i knäleden. Patienterna har opererats sedan 2014 och den sista operationen har nyligen genomförts. De ortopeder som är involverade i den kliniska studien är elva ledande europeiska ortopeder. Dr. Med. Johannes Holz från Orthocentrum i Hamburg, Tyskland, har utsetts till huvudprövare för studien. Studien förväntas ge publikationer om både interimresultat och slutresultat. En sammanfattning har nyligen skickats in till en viktig kongress som hålls i början av 2018.

 

Vidare så är vi i slutfasen av en jämförande “cost utility”- studie tillsammans med Linköpings universitet i Sverige, vilken visar på ekonomiska scenarios över 40 år där Episealer® jämförs med mikrofrakturering, vilket är ett ofta förekommande biologiskt ingrepp. En sammanfattning av denna hälsoekonomiska studie har också skickats in till en ledande kongress 2018. Mer på samma ämne. En svensk multicenterstudie med 24 månaders data för 10 patienter är i slutskedet innan vetenskaplig publicering. Dr Anders Stålman från Capio Arthro Clinic i Stockholm är huvudprövare för denna studie och interimresultat presenterades vid två kongresser under 2016. Vidare har Södersjukhuset i Stockholm nyligen erhållit godkännande för att starta en klinisk studie över 30 Episealer®-patienter som ska följas upp under 60 månader. Ett antal patienter har redan identifierats och studien kommer att starta inom kort. I tillägg väntar ytterligare en svensk klinik på etiskt godkännande för en klinisk studie vilken ska följa 20 Episealer®-patienter under 12 månader. Dessutom inväntar vi vetenskaplig publicering av ytterligare en pre-klinisk Episealer®-artikel, med Dr. med. vet. Hanna Schell från det prestigefyllda universitetssjukhuset Charité i Berlin, Tyskland, som försteförfattare.

 

”Om vi tittar på prioriteringarna för Episurf Medical idag skulle jag säga att dessa är två till antalet och nära sammansvetsade med varandra. Vi fokuserar på ökade intäkter och vår femtioprocentiga ökning av godkända beställningar under det tredje kvartalet representerar en stark utveckling i detta sammanhang. Fakturering sker vid leverans varför intäkter tas upp med en viss fördröjning gentemot ordergodkännande.”

 

Jag tycker att det är rättvist att säga att vår kliniska pipeline är fylld av högrelevanta och mycket intressanta publiceringar, och det kommer mer av detta. Vi är i förhandlingar mer ett antal institutioner för både singel- och multicenterstudier på internationell basis. Vi upplever definitivt ett ökat vetenskapligt intresse för Episealer®- teknologin. Vid en titt på vår egna datainsamling kan vi konstatera att vi har sålt mer än 280 Episealer®-implantat av vilka 244 operationer har genomförts, och övriga utgörs av operationer planerade de kommande veckorna. Vi har nu 63 patienter som har gått minst 2 år sedan operation, och 7 patienter har gått 4 år sedan operation. På detta tema skulle jag vilja lyfta fram något som vi är särskilt glada över: Vår allra första patient, en vid operation 56-årig idrottslärare från Stockholm har nu haft sitt implantat i ganska exakt 5 år. Denna patient genomgår för närvarande en intensiv träning för Vasaloppet, ett 90 kilometers längdskidåkningslopp i mars 2018. Idag publicerar vi en informationsvideo om denna patienten, vilken visar hans väg tillbaka till att leva ett liv han uppskattar. I filmen, vilken jag uppmanar er att titta på via vår hemsida, uppskattar jag särskilt delen när Dr Nicolas Martinez-Carranza från Karolinska institutet i Stockholm informerar patienten om det faktum att han blir den första i världen som får detta implantat. Utan tvekan accepterar patienten att genomgå en behandling med Episealer®, givet de problem han upplevde och bristen på behandlingsalternativ som fanns tillgängliga för honom. Jag tycker att detta är en bra illustration av den typ av problem som vi försöker lösa för våra patienter.

 

Resultatpresentationer
I tillägg till att publicera kliniska resultat är det av stor betydelse att kliniska resultat presenteras av framstående ortopeder vid ledande kongresser och möten. Exempel på detta i närtid inkluderar presentationen av Dr Clemens Kösters från universitetssjukhuset i Münster vid den viktiga AGA-kongressen (Föreningen för artroskopi och ledkirurgi) i Tyskland. Dr Kösters talade om sina erfarenheter av att använda Episealer®-implantatet och presenterade resultat från sina patientfall.

 

I Norge höll både Dr Martin Polacek från Drammen sykehus och Professor Lars Engebretsen från Oslo universitetssjukhus i Ullevål, presentationer om Episealer®- teknologin vid Norska Ortopediska Föreningens höstmöte. Professor Engebretsens presentation fokuserade på ett patientfall där patienten snabbt blivit smärtfri efter en Episealer®-behandling, vilken följde på flera år av misslyckade knäbehandlingar. Dr Polaceks presentation fokuserade på Episealer® som ett bra alternativ för patienter med broskskador, vilken möjliggör mycket goda kirurgiska förplaneringsmöjligheter och ett enkelt ingrepp. Dr Polacek poängterade också de mycket få komplikationerna och de goda kliniska resultaten.

 

Vid årets ”uni-knee meeting” (Combined Bristol & Oxford Unicompartmental Knee Arthritis Symposium) i
Oxford i Storbritannien i oktober var de så kallade ”små implantaten” återigen på agendan. Dr Jon Waite från Nuffield Health Warwickshire Hospital höll en presentation på detta tema och Episealer® presenterades som ett av de viktigaste alternativen för behandling av denna svårbehandlade patientgrupp. Jag satt själv i publiken och det var upplyftande att lyssna till paneldiskussionen där ortopeder vittnade om det faktum att de behöver behandlingsalternativ för patienter som säger ”jag vill leva mitt liv nu”. Idag accepterar patienter helt enkelt inte alternativet att vänta i flera år med kraftig smärta innan en knäprotes är det enda alternativ som återstår.

 

Vi avslutade också precis vår första Masterclass någonsin vilken vi arrangerade i Stockholm, där cirka 40
ortopeder deltog. Under detta tvådagarsevent ledde en samling bestående av Professor Pieter Emans från University Hospital Maastricht, Nederländerna, Docent Karl Eriksson, Södersjukhuset, Svedrige, Dr. med. Johannes Holz, Park-Klinik Manhagen, Hamburg, Tyskland, Dr Nicolas Martinez- Carranza, Karolinska institutet i Stockholm, Sverige och Docent Tim Spalding, University Hospitals Coventry and Warwickshire, UK diskussioner kring användningen av Episealer®-teknologin, och täckte där in ämnen såsom
kliniska resultat, indikationer, praktisk användning och patientfall. Professor Leif Ryd från Episurf Medical deltog också genom att hålla en presentation om bakgrunden och det vetenskapliga utgångsläget bakom Episealer®-teknologin. När vi kombinerar framtagande av relevanta kliniska data med presentationer av Key Opinion Leaders når vi effektivt ut till ett stort antal ortopeder i våra prioriterade marknader. Vi är övertygade om att denna vetenskapligt baserade strategi är den rätta, och de senaste veckorna
och månaderna har vi helt klart gjort ett genombrott avseende denna strategi. Våra fortsatta framsteg tar oss närmare den betydande volymmöjlighet som är tillgänglig för oss i behandlingsgapet för avgränsade brosk- och benskador i knäleden.

 

Avslutande ord
Den typ av utveckling som vi för närvarande upplever är precis den typ av utveckling som vi önskar att se. Med detta sagt är vi fortsatt helt fokuserade på ökad försäljning, men vi måste samtidigt säkerställa att vi stärker den vetenskapliga basen. Med högt tempo stärker vi vår position genom att göra just detta. Jag vill avsluta med ett par personalförändringar. Vi har idag utsett Fredrik Zetterberg till ny Marknadschef för Episurf Medical. Fredrik är en mycket duktig ledare som har arbetat för Episurf Medical sedan tidigt 2016 som Försäljningschef för Norden och Benelux. Framöver kommer Fredrik kombinera dessa två roller och vi är tacksamma för Fredriks bidrag till bolaget. Avslutningsvis vill jag också tacka Professor Seppo Koskinen för hans bidrag till Episurf Medical. Som en medlem av vårt Clinical Advisory Board har Professor Koskinen spelat en viktigt roll inom områdena radiologi och bildteknik. Professor Koskinen lämnade vårt Advisory Board under det tredje kvartalet 2017.

 

På Episurf Medical har vi ett enormt arbete framför oss, men den senaste tidens utvecklingen är inspirerande och indikerar en ljus framtid för detta bolag.

 

 

Stockholm, november 2017

 

Pål Ryfors, vd