Bästa aktieägare
Pål RyforsVid en uppsummering och återblick av 2017 kan vi konstatera att Episurf Medical uppnådde ett antal viktiga
milstolpar. Vi uppdaterade vår strategi och vi la grunden för de kommande årens fortsatta arbete. Vi fortsätter att rikta in oss mot ett omättat behov av betydande storlek i den ortopediska marknaden, och vi fortsätter att visa upp mycket goda resultat och förbättringar hos patienterna. När vi gör detta kommer vi också närmare vårt mål om att etablera Episealer®-teknologin som en standardiserad del av behandlingsalgoritmen.
Vi presenterade nyligen en strategiuppdatering till marknaden. Detta gjordes i samband med presentationen av vår rapport för det fjärde kvartalet 2017 den 23 februari. Jag uppmanar samtliga aktieägare att ta en titt på vår nyligen uppdaterade strategi, och du kan läsa mer om den på sidan 13 i denna årsredovisning. För ett litet bolag, i en högreglerad och bevisbaserad industri, är strategisk disciplin av högsta betydelse. Vår strategi är tydlig, och vi fortsätter att verkställa denna med högt tempo.

 

 

”För ett litet bolag, i en högreglerad och bevisbaserad industri, är strategisk disciplin av högsta betydelse.”

 

När man ser tillbaka på 2017 vill jag också lyfta fram besöket vid AAOS i San Diego i mars 2017 som en viktig händelse för oss. Detta är den största årliga sammankomsten för den ortopediska industrin där utveckling och innovation i de globala ortopediska marknaderna står högt på agendan. Vi reste hem från AAOS med en stark känsla av att ha fått våra teorier bekräftade. Behovet av patientspecifika lösningar, förstklassiga förkirurgiska egenskaper, mindre invasiva ingrepp, tidsmässigt kortare ingrepp och en önskan och vilja om att behandla ”the gap patient”. Allt detta bekräftades i våra diskussioner och vi upplevde att vi är väldigt väl positionerade för den framtida utvecklingen inom den ortopediska industrin.

 

En höjdpunkt under året, och kanske den enskilt viktigaste, var att en expertgranskad artikel med kliniska data för knäimplantatet Episealer® med 24 månaders uppföljning publicerades i den vetenskapliga tidskriften KSSTA (Knee
Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy). I tillägg till en expertgranskad fallstudie vilken publicerades i juni 2017, så
var detta de första publicerade resultaten för Episealer®- teknologin. Resultaten från studien är mycket bra och detta är av stort värde för oss. Episurf Medical har kommit långt i sin utveckling, och när man tänker på saken är det ganska fantastiskt att allt bolaget åstadkommit har gjorts utan denna typ av publicerade resultat. En viktig del i vår strategi är att säkerställa fortsatt framtagande av kliniska bevis, och med detta sagt är det ett högprioriterat område för oss, och aktieägare kan vänta sig fortsatt utveckling inom området.

 

Jag tycker att bolaget på många sätt visade sig från sina bästa sidor under 2017 och under året skaffade vi oss ett gott självförtroende inför kommande år. Vi annonserade nyligen våra planer på att starta en viktigt klinisk studie i USA och i Europa, vi ser en ökad klinisk acceptans i våra europeiska hemmamarknader, vi är i färd att expandera vår produktportfölj med ett implantat för fotleden och vi fortsätter att se starka kliniska resultat. 2017 var ett viktigt år, och vi kommer att bli ett ännu starkare bolag under 2018.

 

Stockholm, mars 2018

 

Pål Ryfors, vd