Knäartros, som även kallas osteoartrit, är en inflammation i knäleden som förknippas med trauma eller slitage av leden. Broskvävnaden i knät börjar brytas ned och detta gör att benen i knäleden gnider mot varandra när du rör dig.

Lårbenet (femur), skenbenet (tibia) och knäskålen (patella) möts i knäleden. Där benen möts är de täckta med brosk, en komplicerad och specialiserad bindväv som gör att benen kan röra sig smidigt mot varandra. Knäbrosk är en tålig substans som gör att stora krafter kan överföras mellan änden av lårbenet och överdelen av skenbenet. Det ger en stötdämpande effekt och gör att benen kan röra sig smidigt när du är i rörelse.

I princip finns det tre olika typer av artros som kan uppstå i knäna: posttraumatisk artros efter en knäskada, ledgångsreumatism (reumatoid artrit) som förknippas med inflammation till följd av ett överaktivt immunsystem, samt knäartros – den vanligaste typen. Knäartros är en progressiv sjukdom som sakta bryter ned ledbrosket.


VEM DRABBAS AV OSTEOARTRIT?

Eftersom osteoartrit sakta uppstår under årens lopp, är det mer sannolikt att drabbas av det efter medelåldern. Nuförtiden är forskarna dock överens om  att andra faktorer också kan spela en viktig roll, så som fetma och generna. Hursomhelst, alla, oavsett ålder, som utsätter knäna för repetitiv stress, löper risk att utveckla det här tillståndet.

Symtomen utvecklas vanligtvis på ett långsamt sätt. Med tiden kan du uppleva smärta och styvhet i knäet när du går eller står, förlust av flexibilitet, gnistförnimmelser, sprickbildning och poppljud som höras när knäleden används.


HUR BEHANDLAS OSTEOARTRIT?

Studier har visit att regelbunden träning kan ha en positiv påverkan på dina knän. Smärtstillande medel, vaccinationer och även kirurgi kan rekommenderas av din läkare om du upplever stora smärtor eller rörelsehinder. Om broskproblemen förblir obehandlade, kommer brosknedbrytningen påskyndas tills tillståndet har förvärrats så långt att ledens ben är helt exponerade. En gång osteoartrit har utvecklats fullt, är Episealer inte längre en möjlig lösning och är det sannolikt att någon from av ledersättning behövs.