Styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda, punkt 15 20150506 (SWE)