Valberedningens yttrande enligt punkt 2.6 i svensk kod för Bolagsstyrning 2016 (SWE)