PRESENTATION AV DE VIKTIGASTE HÄNDELSERNA UNDER Q3 2019