PRESENTATION FRÅN AKTIEDAGEN, MALMÖ, 27 SEPTEMBER 2017