PRESENTATION FRÅN AKTIEDAGEN, STOCKHOLM, 16 MARS 2020