PRESENTATION FRÅN EPISURF MEDICAL CAPITAL MARKETS DAY DEN 16 NOVEMBER 2022