PRESENTATION FRÅN SMÅBOLAGSDAGEN, STOCKHOLM,11 JUNI 2018