PRESENTATION FROM AKTIEDAGEN, MALMÖ, 28 SEPTEMBER 2016