Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) tillkännagav i november 2017 att en expertgranskad artikel med kliniska data från 10 patienter med knäimplantatet Episealer ® med 24 månaders uppföljning har accepterats för publikation.

Publikationen med titeln ”No implant migration and good subjective outcome of a novel customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions” av Stålman, A., Sköldenberg, O., Martinez-Carranza, Roberts, D.,  N., Högström, M. och Ryd, L. kommer att publiceras i tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy.

Studien bakom publikationen är en multicenterstudie som utförts i Sverige med Dr Anders Stålman som huvudprövare. Operationerna utfördes mellan 2012 och 2014. Patienterna har följts upp med subjektiva mätinstrument (VAS, Tegner, EQ5D och KOOS) och implantatfixering studerades med RSA. De subjektiva mätinstrumenten visar på förbättringar som uppnår statistisk signifikans för VAS (p=< 0,001), Tegner (p=0,034) och KOOS-delskalorna Funktion, dagliga livet (p=0,0048), Funktion, fritid och idrott (p=0,034) and Livskvalitet (p=0,037).

”Denna första publikation från en klinisk multicenterstudie med Episealer®, ett patientanpassat ytersättningssystem för behandling av fokala knäskador, visar korttidsdata som påvisar implantatsäkerhet och det patientrelaterade utfallet visar på bra till utmärkta resultat” säger Anders Stålman, Med dr, överläkare, Capio Artro Clinic, Stockholm.

”Denna publikation är mycket välkommen, eftersom högkvalitativa expertgranskade kliniska bevis är ett måste för ortopedernas behandlingsbeslut. Detta är ett ytterligare mycket viktigt steg framåt för att vinna marknadsandelar för Episealer ® .” kommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

 

Läs publikationen här