24-månadersresultat från klinisk studie med Episealer® accepterad för publikation i expertgranskad vetenskaplig tidskrift

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) tillkännager idag att en expertgranskad artikel med kliniska data från 10 patienter med knäimplantatet Episealer® med 24 månaders uppföljning nu har accepterats för publikation.

Publikationen med titeln " A customized femoral resurfacing metal implant for focal chondral lesions - radiostereometric analysis and subjective outcome of the first ten patients " av Stålman, A., Sköldenberg, O., Martinez-Carranza, N., Högström, M. och Ryd, L. kommer att publiceras i tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy och finns inom kort tillgänglig online.

Studien bakom publikationen är en multicenterstudie som utförts i Sverige med Dr Anders Stålman som huvudprövare. Operationerna utfördes mellan 2012 och 2014. Patienterna har följts upp med subjektiva mätinstrument (VAS, Tegner, EQ5D och KOOS) och implantatfixering studerades med RSA. De subjektiva mätinstrumenten visar på förbättringar som uppnår statistisk signifikans för VAS (p=< 0,001), Tegner (p=0,034) och KOOS-delskalorna Funktion, dagliga livet (p=0,0048), Funktion, fritid och idrott (p=0,034) and Livskvalitet (p=0,037).

”Denna första publikation från en klinisk multicenterstudie med Episealer®, ett patientanpassat ytersättningssystem för behandling av fokala knäskador, visar korttidsdata som påvisar implantatsäkerhet och det patientrelaterade utfallet visar på bra till utmärkta resultat” säger Anders Stålman, Med dr, överläkare, Capio Artro Clinic, Stockholm. 

”Denna publikation är mycket välkommen, eftersom högkvalitativa expertgranskade kliniska bevis är ett måste för ortopedernas behandlingsbeslut. Detta är ett ytterligare mycket viktigt steg framåt för att vinna marknadsandelar för Episealer®.” kommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical. 


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com


Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.15 den 14 november 2017.wkr0006.pdf