5-årsuppföljning av första Episealer®-patienten

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar att första patienten som erhöll ett Episealer® knäimplantat har varit på 5-årsuppföljning. En video från det tillfället finns nu tillgänglig på Episurf Medicals hemsida.

Nicolas Martinez Carranza, MD, PhD, utförde 2012 den första operationen med knäimplantatet Episealer®, efter 4 års pre-klinisk forskning som låg till grund för utvecklingen av implantatet och tillhörande operationsinstrument. I oktober i år utfördes klinisk uppföljning och funktionstester av den första patienten.

”Det är med glädje jag kan konstatera att vi vid 5-årsuppföljningen av den första patienten som erhållit en Episealer® kan se ett resultat som få trodde var möjligt när vi inledde de första pre-kliniska studierna för snart tio år sedan. Resultatet visar att tekniken kan vara ett mycket gott alternativ för de patienter som tidigare befunnit sig i det behandlingsglapp där de alternativ vi ortopeder har haft har varit mycket begränsade.” kommenterar Dr Martinez Carranza.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf