Ägarspridningen i Episurf Medical AB tillför bolaget 300 nya aktieägare

Under perioden 13-23 januari 2012 genomförde Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”) tillsammans med Avanza Bank en ägarspridning riktad mot allmänheten i Sverige. Syftet med ägarspridningen var att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Episurf-aktien. Anmälningsperioden löpte mellan den 13 och 23 januari 2012. Priset i erbjudandet har fastställts till 24,10 kronor, vilket motsvarar 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under anmälningsperioden.  Ägarspridningen tillför bolaget 300 nya aktieägare.

 

Stockholm den 24 januari 2012

Episurf Medical AB (publ)

Styrelsen

   

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurf i korthet

Episurf utvecklar små individanpassade implantat (Episealer®) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide®) för behandling av lokala broskskador i leder. Episurfs implantat är små, tunna och anpassas för varje individs unika anatomi och skada. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Ytterligare information om Episurf finns på www.episurf.com.  Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Episurf, vare sig i USA eller någon annanstans, och inga värdepapper kommer att erbjudas utanför Sverige. Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien eller annars utanför Sverige. De aktier som omnämns i detta pressmeddelande är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA.