Ägarspridningen i Episurf Medical AB tillför bolaget ca 180 nya aktieägare

Under perioden 26 september och 7 oktober 2012 genomförde Episurf Medical AB (publ) (”Episurf”) tillsammans med Avanza Bank en ägarspridning riktad mot allmänheten i Sverige.

Syftet med ägarspridningen var att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Episurf-aktien.

Anmälningsperioden löpte mellan den 26 september och 7 oktober 2012. Priset i erbjudandet har fastställts till 22,80 kronor, vilket motsvarar 95 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Episurf-aktien under anmälningsperioden. Ägarspridningen tillför bolaget ca 180 nya aktieägare.

 

Stockholm den 9 oktober 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.