Anders Karlsson till Episurf Medical

Anders Karlsson har utsetts till utvecklingsansvarig för optimering av mjukvara hos Episurf Medical. Han tillträder tjänsten från och med september 2012. Anders kommer att arbeta med optimering av produktionsprocesserna gällande design av Episurfs patientanpassade implantat och operationsinstrument, Episealer® och Epiguide®.  

Med sig har Anders Karlsson 10 års erfarenhet från industriell tillverkning av individuella tandersättningar hos Nobel Biocare. Där har han arbetat med utveckling av systemen kring individanpassade produkter med huvudinriktning mot 3D-skannrar samt mjukvaran för analys och bearbetning av 3D-data. 

 

Nina Bake, vd Episurf Medical kommenterar:

”Efter godkännandet från Läkemedelsverket för start av kliniska studier har vi kommit ett steg närmare produktions- och försäljningsstart. Anders Karlsson kommer att bygga vidare på ”µi-Fidelity™” som är ett högteknologiskt design- och datahanteringssystem utvecklat och patenterat av Episurf Medical. Genom att automatisera och ersätta manuella designmoment med avancerad 3D-mjukvara kommer Episurf att kunna kostnadseffektivt producera patientanpassade implantat i stor skala.”  

 

Stockholm den 13 augusti 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ)

Tel: +46 (0) 763-989 666

E-post: homan@episurf.com

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.