Skadade eller sjuka leder undersöks och behandlas ofta genom artroskopi, dvs ortopedisk titthålsoperation. Ett tunt metallrör med en lampa och en liten videokamera förs in i leden genom ett litet hål. Medan kameran skickar bilder till en skärm, kan vissa ingrepp utföras genom ett annat hål, med hjälp av små instrument. Artroskopisk genomsköljning (lavage) och putsning av skadat brosk (debridering) utförs exempelvis samtidigt som artroskopi. Dessa åtgärder kan användas för att ta bort fragment av löst brosk, för att minska smärta och öka rörlighet i leden, vilket ofta ger kortsiktig lindring.