Artikel från fallstudie med klinisk data för Episealerpatient publicerad

En expertgranskad rapport från en fallstudie med klinisk data för en Episealerpatient har publicerats i Journal of Exercise, Sports and Orthopedics.

Studien rapporterar om en patient som genom en idrottsskada fått en allvarlig skada på brosket i knäleden. Skadorna ledde till att patienten genomgick flera operationer utan bestående resultat och patienten var sjukskriven i två år. Vid 31 års ålder genomgick patienten en operation med Episealerimplantatet. Rehabiliteringen gick mycket bra och inom tre månader kunde patienten återvända till sitt arbete som snickare. Vid 3-årsuppföljningen efter Episealeroperationen visar patienten fortfarande på avsevärda förbättringar avseende smärta och kliniska uppföljningsresultat, och patienten har också kunnat återuppta idrottsaktiviteter.

”Denna patienten har, efter många år av svår smärta och oförmåga att arbeta, återgått till ett aktivt liv. Vad som är glädjande är att livskvalitén förbättrades avsevärt, och att de goda resultateten inte försämrats under dessa tre år. Det är också intressant att denna fallstudie berör de större samhällsbesparingar som potentiellt kan uppnås med hjälp av vår teknologi genom att patienter återgår till arbetslivet,” kommenterar professor Leif Ryd, senior medicinsk rådgivare till Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.wkr0006.pdf