Autologa celltekniker, såsom autolog kondrocytimplantation (ACI) och matrisinducerad, autolog kondrocytimplantation (MACI) är terapeutiska behandlingar som består av två operationer. Under det första ingreppet skördas friska hyalinbroskceller från knät. Dessa celler får sedan expandera in-vitro och implanteras ett par veckor senare, under en andra operation, tillbaka i området med en lokal broskskada. Denna teknik anses fortfarande något experimentell, är dyr och kräver lång rehabilitering.