Bekräftande positiva resultat från 1-årsstudie

 

Episurf utvecklar individanpassade implantat (Episealer) samt kirurgiska borrmallar (Epiguide) för behandling av lokala broskskador i leder. 


I ett tidigare pressmeddelande (2010-12-16) rapporterade Episurf om positiva resultat från en 6-månaderskontroll. Idag, den 30 juni 2011, kan Episurf rapportera positiva resultat från den aktuella 1-årsstudien vilka förstärker och bekräftar de tidigare indikationerna. 


Episurfs patentskyddade implantatlösning ger efterlängtat resultat 

Episurfs implantatlösning vägleder kirurgen genom hela operationen, förenklar genomförandet och ökar precisionen i ingreppet. Detta möjliggör att implantatets placering blir korrekt samt att ingreppet blir enkelt och snabbt. 


Röntgenbilden nedan är tagen på ett av de sex fårknän (femurkondyl) i vilka implantatet nu suttit under ett år. Observera att implantatet noggrant följer knäts anatomi. Bilderna indikerar att implantatet har förmågan att växa ihop med den naturliga vävnaden i leden (ben och brosk). 


Dessutom observerar vi att utseendet på motstående broskyta ter se lika normalt efter 1 år som efter 6 månader. Mer detaljerade information om resultaten på cellnivå rapporteras i september 2011. 


Resultatens betydelse för Episurf

Dessa positiva resultat betyder att kroppen accepterar produkten Episealer. Resultaten innebär vidare att Episurfs lösning kan fungera långsiktigt.


Leif Ryd, ortoped och styrelseledamot i Episurf Medical kommenterar:

Vi är mycket tillfredställda med resultaten. De visar att kroppens biologiska system mår bra tillsammans med Episealer under både 6 och 12 månader. Vidare visar resultaten att mjukvävnader och normala ledmekanismer bibehålls. Det ger mig anledning att tro på lösningens goda effekt och långsiktiga livslängd för kommande patienter.


Nina Bake, VD Episurf Medical kommenterar:

Hundratusentals människor väntar på ny knäled. Vår vision är att erbjuda dessa patienter en lösning i ett tidigare skede. Vårt ingrepp uppskattas ta 15-20 minuter. Behandlingen kan utföras som en dagkirurgisk verksamhet och patienterna kan gå hem samma dag som de opererats. Enkel kirurgi medför att fler ortopeder kan utföra operationen. 


Jag vill bygga ett bolag som erbjuder en lösning till patienter i smärta som det idag saknas effektiva behandlingsalternativ för.

 För ytterligare information:

Homan Panahi

IR- Ansvarig, Episurf Medical AB (publ)


Telefon: +46 (0) 763- 989 666

E-post: homan@episurf.com