Belgisk patient återställd efter Episurf-operation – 1 årsberättelse

Efter mer än tio års knäbesvär och flera misslyckade operationer behandlades en 38-årig belgisk patient med ett Episealer®-implantat. Dagen efter operationen var hon smärtfri för första gången på många år och efter några veckor var hon åter i arbete.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-03-26 10:17 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

I dag publicerar Episurf Medical patientens egen berättelse i videoformat. I videon berättar den 38-åriga tvåbarnsmamman om sin vardag innan operationen och hur hon under lång tid drogs med svåra besvär och sömnsvårigheter.

Se videon här: http://episurf.com/patient-stories/

”Jag hade smärtor och svullnader. Jag vaknade ofta under nätterna och kunde knappt utföra helt vanliga hushållssysslor, fysiskt hade jag nått min gräns. Jag hade genomgått fem operationer för mina knäbesvär utan lyckat resultat”, berättar den 38-åriga patienten.

Patienten hade tidigare genomgått bland annat mosaikplastik och broskcellstransplantation utan långvarig förbättring. Mot bakgrund av detta beslutade hennes kirurg att behandla henne med ett Episealer®-implantat.

”När jag vaknade på morgonen efter operationen kände jag att smärtan var borta, helt borta. Idag kan jag göra vad jag vill. Jag kan leka med mina barn och jag kan gå i flera kilometer i streck utan att behöva oroa mig för smärta eller svullnader. Jag känner mig aktiv och ung igen, det är fantastiskt”, berättar patienten vidare.

”Jag är mycket nöjd med patientens utveckling nu mer än ett år efter operationen. Hon lever ett aktivt liv, har fullt rörelseomfång och kan belasta knät under flera timmar utan några smärtor vilket indikerar att hon i det närmaste är botad. Vi har hittills inte behövt sätta några restriktioner för de patienter som har opererats utan uppmuntrar dem snarare till att vara aktiva. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att de snabbt kan återgå till ett normalt liv och kan utföra fysiskt krävande aktiviteter med hög belastning på knäna utan några problem”, kommenterar professor Leif Ryd, Senior Medical Advisor för Episurf Medical.

 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

 

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com