Besked från Läkemedelsverket lämnas i augusti 2012

Den 23 januari 2012 lämnade Episurf in ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd att inleda klinisk prövning.   

Episurf har sedan dess kompletterat och designat om studien enligt Läkemedelsverkets instruktioner. Vi kan idag meddela att besked från Läkemedelsverket angående start av kliniska studier lämnas i slutet av augusti 2012.  

Förutsatt att studien kan starta i kvartal tre 2012 kommer vi att kunna hålla tidslinjen gällande CE-märkning och därmed marknadsintroduktion av våra produkter 2014.    

 

Stockholm den 12 juli 2012

Episurf Medical AB (publ.)

Styrelsen  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Homan Panahi, IR-ansvarig Episurf Medical AB (publ) 

Tel: +46 (0) 763-989 666 E-post: homan@episurf.com  

 

Episurfs Certified Adviser på First North är Pareto Öhman AB.