Beslut om riktad nyemission i Episurf Medical

Stockholm, 2014-02-20 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
 

Styrelsen i Episurf Medical har den 19 februari 2014, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 2 maj 2013, beslutat om en riktad nyemission av 2 593 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 777,90 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,03 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma C/O Sales AB och för varje tecknad aktie ska erläggas 57,90 kronor. Grunden för teckningskursen är ett avtal mellan C/O Sales AB och bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kompensation till konsulter.
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska borrmallar Epiguide® utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals μiFidelity® system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är listad på NASDAQ OMX First North med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com

         För mer information, vänligen kontakta:
         Nina Bake, vd Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 736-125 563
         E-post: ir@episurf.com