Revisor utses på årsstämman för att granska bolagets finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget.

På årsstämman 2023 valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Tobias Stråhle. Tobias Stråhle är född 1977 är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har kontorsadress: Torsgatan 21, 113 21 Stockholm.