2023

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.


2022

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2021

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.


2019

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning (sidorna 39-48) och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2014

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport är en del av bolagets årsredovisning (sidorna 35-39) och har granskats av bolagets revisorer.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013

Episurf Medicals bolagsstyrningsrapport 2013 är upprättad som en separat skrift skild från årsredovisningen. Revisorn har inte granskat Bolagsstyrningsrapport 2013 eftersom Episurf Medicals aktie inte var noterad vid reglerad marknad vid tidpunkten för utgivande av årsredovisningen.