PÅL RYFORS – CEO
@palryfors
Pål Ryfors

Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt.

Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda, där Ryfors ansvarade för den strategiska finansiella planeringen samt för att leda den finansiella verksamheten och implementera affärsutvecklingsprojekt. Tidigare var Ryfors Head of Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker på Societe Generale, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Aros Kapital AB och Doxa AB

Antal B aktier: 1 016 393

Antal personaloptioner: 71 450

Antal teckningsoptioner: 15 000

Antal teckningsoptioner TO4B: 24 681

 

 

 

Veronica Wallin

VERONICA WALLIN – CFO

Veronica är civilekonom från Stockholms universitet och anställdes hos Episurf i augusti 2016 som ekonomichef och tog i juni 2017 över rollen som CFO efter Pål Ryfors som då gick upp som VD.

Tidigare var Veronica ekonomichef på ApoEx under 2013-2016.

Antal B aktier: 4 000

Antal personaloptioner: 44 350

Antal teckningsoptioner: 24 600

Antal teckningsoptioner TO4B: 148

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette SpångbergJEANETTE SPÅNGBERG – COO

Jeanette är högskoleingenjör inom byggteknik, IT och miljö. Anställd sedan 2011. År 1999-2008 arbetade hon som produktionschef på Nobel Biocare Procera AB och 20

08-2011 arbetade hon som teknisk chef på Nobel Biocare AB. Under sin tid där har hon bland annat arbetat med att bygga upp kvalitetssystem för ISO 9001-certifiering.

Antal B aktier: 9 422

Antal personaloptioner: 71 350

Antal teckningsoptioner: 8 000

Antal teckningsoptioner TO4B: 333

 

 

 

 

 

 

 

KATARINA FLODSTRÖM – CHEF FÖR REGULATORISKA FRÅGOR, KVALITET OCH PATENT

Katarina har doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är anställd av Episurf Medical sedan 2014. Katarina har 15 års erfarenhet av RnD i start-upföretag. Hon var forskningschef och kvalitetschef för Diamorph AB, från vilket Episurf är ett spinn-off-bolag.

Antal B aktier: 25 000  (varav 7 000 närstående)

Antal personaloptioner: 42 400

Antal teckningsoptioner: 11 200

Antal teckningsoptioner TO4B: 555 (varav 259 närstående)

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Martinsson

GÖRAN MARTINSSON – FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Göran anställdes hos Episurf i augusti 2014. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i teknologiföretag på global basis, inklusive bolag inom den medicintekniska industrin. Innan han anslöt till Episurf Medical arbetade Göran vid företag såsom ArthroCare och Merivaara.

Antal B aktier: 47 680 (varav 7 340 närstående)

Antal personaloptioner: 53 550

Antal teckningsoptioner: 21 500

Antal teckningsoptioner TO4B: 913 (varav 271 närstående)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Zetterberg

 

FREDRIK ZETTERBERG – Marknadsdirektör

Fredrik anställdes hos Episurf Medical AB i Februari 2016 och har 20 års erfarenhet från medicinteknikbolag som Baxter, Cardinal Health, ArthroCare och Smith & Nephew.

Sedan 2008 har fokus varit på ortopedi där han haft ledande befattningar inom säljledning och internationell marknadsföring.

Antal B aktier: 4 000

Antal personaloptioner: 35 450

Antal teckningsoptioner: 12 700

Antal teckningsoptioner TO4B: 148