Pål Ryfors

PÅL RYFORS – CEO
@palryfors

Född: 1983

Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt.

Pål har arbetat som CFO vid Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda. Tidigare var han Head of Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker på Societe Generale i London, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Övriga uppdrag: Ordförande Aros Kapital, Styrelseledamot Vivesto AB (publ) och Stora Rosenvik Bostadsrättsförening.

Antal B aktier: 3 000 000

Antal personaloptioner: 872 734

Antal prestationsoptioner: 2 627 431

Antal teckningsoptioner: 1 661 427

 

 

 

 

Veronica Wallin

VERONICA WALLIN – CFO

Född: 1986

Veronica är civilekonom från Stockholms universitet och anställdes hos Episurf i augusti 2016 som ekonomichef och tog i juni 2017 över rollen som CFO efter Pål Ryfors som då gick upp som VD.

Tidigare var Veronica ekonomichef på ApoEx under 2013-2016.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Alligator Bioscience AB (publ), IRLAB Therapeutics AB (publ) och Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Antal B aktier: 112 148

Antal personaloptioner: 140 000

Antal prestationsoptioner: 934 799

Antal teckningsoptioner: 10 000

 

 

 

 

 

 

 

KATARINA FLODSTRÖM – COO

Född: 1975

Katarina har doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är anställd av Episurf Medical sedan 2014. Katarina har mer än 15 års erfarenhet av RnD i start-upföretag. Hon var forskningschef och kvalitetschef för Diamorph AB, från vilket Episurf är ett spin-off-bolag.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 103 125  (varav 28 875 närstående)

Antal personaloptioner: 140 000

Antal prestationsoptioner: 924 148

Antal teckningsoptioner: 10 000

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Zetterberg

FREDRIK ZETTERBERG – MARKNADSDIREKTÖR

Född: 1975

Fredrik anställdes hos Episurf Medical AB i Februari 2016 och har 25 års erfarenhet från medicinteknikbolag som Baxter, Cardinal Health, ArthroCare och Smith & Nephew.

Sedan 2008 har fokus varit på ortopedi där han haft ledande befattningar inom säljledning och internationell marknadsföring.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 26 500

Antal personaloptioner: 140 000

Antal prestationsoptioner: 936 902

Antal teckningsoptioner: 10 000

 

 

 

 

PATRICK JAMNIK– PRESIDENT, EPISURF MEDICAL INC

Född: 1983

Patrick har nära 20 års erfarenhet av global marknadsutveckling och att bygga bolag inom flera ortopediska discipliner i både Europa och USA. Han har tidigare haft kommersiella ledarpositioner på Stryker, Zimmer-Biomet, Stanmore Implants och InspireMD. Under sin tid hos Storbritannien-baserade Stanmore Implants spelade han en central roll för att etablera, kommersialisera och expandera den amerikanska verksamheten, vilket bidrog att bolaget slutligen förvärvades av Stryker. Patrick har en BA och en MBA från University of Wisconsin-Madison.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Askel Healthcare Oy

Antal B aktier: 68 050

Antal personaloptioner: –

Antal prestationsoptioner: 678 814

Antal teckningsoptioner: –

 

 

 

Uppdaterad 2024-01-30