Pål Ryfors

PÅL RYFORS – CEO & TILLFÖRORDNAD FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR
@palryfors

Född: 1983

Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt.

Pål har arbetat som CFO vid Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda. Tidigare var han Head of Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker på Societe Generale i London, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Aros Kapital AB, Aros Kapital Ltd och Bostadsrättsföreningen Bajonetten 5.

Antal B aktier: 2 087 417

Antal personaloptioner: 872 734

Antal prestationsoptioner: 1 542 441

Antal teckningsoptioner: 1 661 427

Antal teckningsoptioner TO4B: 24 681

 

 

 

Veronica Wallin

VERONICA WALLIN – CFO

Född: 1986

Veronica är civilekonom från Stockholms universitet och anställdes hos Episurf i augusti 2016 som ekonomichef och tog i juni 2017 över rollen som CFO efter Pål Ryfors som då gick upp som VD.

Tidigare var Veronica ekonomichef på ApoEx under 2013-2016.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Alligator Bioscience AB (publ) och Bostadsrättsföreningen Kamelian 24.

Antal B aktier: 100 000

Antal personaloptioner: 170 000

Antal prestationsoptioner: 588 578

Antal teckningsoptioner: 25 000

Antal teckningsoptioner TO4B: 148

 

 

 

 

 

 

KATARINA FLODSTRÖM – COO

Född: 1975

Katarina har doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är anställd av Episurf Medical sedan 2014. Katarina har mer än 15 års erfarenhet av RnD i start-upföretag. Hon var forskningschef och kvalitetschef för Diamorph AB, från vilket Episurf är ett spin-off-bolag.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 103 125  (varav 28 875 närstående)

Antal personaloptioner: 155 000

Antal prestationsoptioner: 615 803

Antal teckningsoptioner: 18 000

Antal teckningsoptioner TO4B: 555 (varav 259 närstående)

 

 

 

 

 

 

Fredrik Zetterberg

FREDRIK ZETTERBERG – MARKNADSDIREKTÖR

Född: 1975

Fredrik anställdes hos Episurf Medical AB i Februari 2016 och har 20 års erfarenhet från medicinteknikbolag som Baxter, Cardinal Health, ArthroCare och Smith & Nephew.

Sedan 2008 har fokus varit på ortopedi där han haft ledande befattningar inom säljledning och internationell marknadsföring.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 26 500

Antal personaloptioner: 159 000

Antal prestationsoptioner: 628 557

Antal teckningsoptioner: 19 500

Antal teckningsoptioner TO4B: 148

 

 

 

 

 

 

MICHAEL NÄSSTRÖM – CHEF ÖVER KVALITET & REGULATORISKA AFFÄRER

Född: 1989

Michael har en civilingenjörsexamen i medicinsk teknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och anställdes hos Episurf i oktober 2018. Tidigare har Michael jobbat som konsult inom life science och medicinsk teknik, varav ett år spenderades hos Episurf Medical.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 4 000

Antal personaloptioner: 140 000

Antal prestationsoptioner: 222 155

Antal teckningsoptioner: 10 000

 

 

 

 

PATRICK JAMNIK– PRESIDENT, EPISURF MEDICAL INC

Född: 1983

Patrick har över 16 års erfarenhet av global marknadsutveckling och att bygga bolag inom flera ortopediska dicipliner i både Europa och USA. Han har tidigare haft kommersiella ledarpositioner på Stryker, Zimmer-Biomet, Stanmore Implants och InspireMD. Under sin tid hos Storbritannien-baserade Stanmore Implants spelade han en central roll för att etablera, kommersialisera och expandera den amerikanska verksamheten, vilket bidrog att bolaget slutligen förvärvades av Stryker. Patrick har en BA och en MBA från University of Wisconsin-Madison.

Övriga uppdrag: –

Antal B aktier: 43 050

Antal personaloptioner: –

Antal prestationsoptioner: –

Antal teckningsoptioner: –

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2021-09-07