Pål Ryfors

PÅL RYFORS – CEO
@palryfors

Född: 1983

Pål har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Han har stor erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och banksektorn både i Norden och internationellt.

Han kommer närmast från en tjänst som CFO på Marginalen Bank, en svensk bank med cirka 350 anställda, där Ryfors ansvarade för den strategiska finansiella planeringen samt för att leda den finansiella verksamheten och implementera affärsutvecklingsprojekt. Tidigare var Ryfors Head of Group Controlling på Hoist Finance. Innan han tillträdde tjänsten på Hoist Finance var Ryfors investment banker på Societe Generale, dit han anslöt efter att ha haft flera ledande befattningar vid omstruktureringen av den svenska verksamheten i Kaupthing Bank.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Aros Kapital AB och Doxa AB

Antal B aktier: 1 159 250

Antal personaloptioner: 71 450

Antal teckningsoptioner: 15 000

Antal teckningsoptioner TO4B: 24 681

 

 

 

Veronica Wallin

VERONICA WALLIN – CFO

Född: 1986

Veronica är civilekonom från Stockholms universitet och anställdes hos Episurf i augusti 2016 som ekonomichef och tog i juni 2017 över rollen som CFO efter Pål Ryfors som då gick upp som VD.

Tidigare var Veronica ekonomichef på ApoEx under 2013-2016.

Antal B aktier: 12 000

Antal personaloptioner: 44 350

Antal teckningsoptioner: 24 600

Antal teckningsoptioner TO4B: 148

 

 

 

 

 

 

 

KATARINA FLODSTRÖM – COO

Född: 1975

Katarina har doktorsexamen i fysikalisk kemi från Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är anställd av Episurf Medical sedan 2014. Katarina har mer än 15 års erfarenhet av RnD i start-upföretag. Hon var forskningschef och kvalitetschef för Diamorph AB, från vilket Episurf är ett spinn-off-bolag.

Antal B aktier: 75 000  (varav 21 000 närstående)

Antal personaloptioner: 42 400

Antal teckningsoptioner: 11 200

Antal teckningsoptioner TO4B: 555 (varav 259 närstående)

 

 

 

 

 

 

Göran Martinsson

GÖRAN MARTINSSON – FÖRSÄLJNINGSDIREKTÖR

Född: 1959

Göran anställdes hos Episurf i augusti 2014. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i teknologiföretag på global basis, inklusive bolag inom den medicintekniska industrin. Innan han anslöt till Episurf Medical arbetade Göran vid företag såsom ArthroCare och Merivaara.

Antal B aktier: 243 040 (varav 22 020 närstående)

Antal personaloptioner: 53 550

Antal teckningsoptioner: 21 500

Antal teckningsoptioner TO4B: 913 (varav 271 närstående)

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Zetterberg

FREDRIK ZETTERBERG – MARKNADSDIREKTÖR

Född: 1975

Fredrik anställdes hos Episurf Medical AB i Februari 2016 och har 20 års erfarenhet från medicinteknikbolag som Baxter, Cardinal Health, ArthroCare och Smith & Nephew.

Sedan 2008 har fokus varit på ortopedi där han haft ledande befattningar inom säljledning och internationell marknadsföring.

Antal B aktier: 12 000

Antal personaloptioner: 35 450

Antal teckningsoptioner: 12 700

Antal teckningsoptioner TO4B: 148