Årsstämma 2024 kommer att hållas i Stockholm den 9 april 2024.