Årsstämma juni 2014

Episurf Medical AB (publ) hölls tisdagen den 3 juni 2014 kl. 18:00 årsstämma på Hotel Birger Jarl, konferenslokal Congressen, Birger Jarlsgatan 61 A i Stockholm.

Valberedning inför årsstämman utgordes av Saeid Esmaeilzadeh (styrelsens ordförande), Ashkan Pouya, Michael Rosenlew och Mikael Lönn.

Extra bolagsstämma februari 2014

Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2014 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Robert Charpentier till ny styrelseledamot. Därmed består styrelsen av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämma maj 2013

Årsstämma för räkenskapsåret 2012 hölls den 2 maj 2013.

Extra bolagsstämma april 2013

Episurf Medical AB höll under onsdagen den 3 april 2013 extra bolagsstämma i Stockholm varvid nedanstående beslut fattades.

Stämman fattade beslut om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av 144 928 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Rhenman & Partners Fund – Rhenman Healthcare Equity L/S.

Årsstämma juni 2012

Episurf Medical AB höll under måndagen den 4 juni 2012 årsstämma i Stockholm.

Årsstämma juni 2011

Episurf Medical AB höll under torsdagen den 30 juni 2011 årsstämma i Stockholm.

Extra bolagsstämma maj 2011

Episurf Medical AB höll under fredagen den 13 maj 2011 extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade att godkänna att styrelsen genom utnyttjande av befintligt bemyndigande från stämma den 30 augusti 2010 fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.