I koncernens affärsprocesser ingår finansiella kontroller för att undvika fel och misstag. Moderbolagets och dotterbolagens tillgångar, skulder, värderingar, intäkter, kostnader, kassaflöde tillämpningar av redovisningsprinciper analyseras kontinuerligt, bland annat i rapporteringsprocessen. För att ingå avtal, betala fakturor och liknande måste medarbetare följa definierade beslutsvägar och attesträtter.