Michael Manley

DR MICHAEL MANLEY 

Dr Manley har arbetat med Stryker Orthopaedics sedan 1987 och var Chief Scientific Adviser till december 2016 och är fortsatt konsult till bolaget inom vissa områden. Efter tre årtionden har Dr Manley omfattande erfarenhet från områden såsom kliniska studier, regulatoriskt arbete och regulatoriska processer samt från forsknings- och utvecklingsarbete.

Dr Manley bistår bolaget inom ett brett spektrum av områden relaterade till bolagets USA-strategi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILES NOBLITT

Niles Noblitt är Senior Advisor till bolaget och är en av grundarna av Biomet, vilket är en del av Zimmer Biomet som är ett av de ledande bolagen inom den ortopediska industrin. Niles Noblitt var ordförande för Biomet under ca 30 års tid.

Som Senior Advisor till Episurf Medical assisterar Niles Noblitt bolaget i frågor rörande den globala strategin, partnerskap och verksamhetsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

PROF. JOÃO ESPREGUEIRA-MENDES

Prof. João Espregueira-Mendes har omfattande erfarenhet från de globala ortopediska marknaderna och är för närvarande klinikchef vid Clínica do Dragão – Espregueira-Mendes Sports Center, FIFA Medical Center of Excellence. Han är också professor i ortopedi vid University of Minho, samt kassör vid International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine (ISAKOS). Prof. João Espregueira-Mendes är styrelseledamot vid Patellofemoral Foundation och FIFA Medical Centers of Excellence.

Prof. João Espregueira-Mendes rådgiver Episurf avseende etablerandet av knäimplantatsteknologin Episealer® i Indien, Portugal och Spanien.