Dennis D. Stripe

DENNIS STRIPE – ORDFÖRANDE

Utbildning och erfarenhet: Dennis Stripe har över 40 års erfarenhet från olika roller inom ledning, försäljning och marknadsföring på global nivå. När han började hos Kendall Healthcare Products 1983 startade Mr. Stripe en karriär inom hälsovårdsindustrin som kom att pågå under följande 37 år och Mr. Stripe är fortsatt aktiv inom den medicintekniska industrin. 1991 började Mr. Stripe hos Smith & Nephew som Senior Product Manager. Under sina år hos Smith & Nephew hade Mr. Stripe olika seniora roller inom marknadsföring och avslutade som Group Marketing Director inom den ortopediska divisionen. Efter en framgångsrik karriär hos Smith & Nephew anslöt Mr. Stripe till Spine divisionen hos Stryker Corporation 1996 och stannade tills 2008. Hos Stryker Corporation hade Mr. Stripe ett flertal seniora ledningspositioner på global nivå, inklusive rollen som Vice President of Global Marketing. 2008 började Mr. Stripe hos OrthoHelix Surgical Desings, ett medicintekniskt bolag som fokuserar på implantat och instrument för ledrekonstruktion. Mr. Stripe arbetade hos OrthoHelix Surgical Designs fram tills 2013, och han var verkställande direktör och styrelsemedlem under sammanlagt fem år.

Stripe har för närvarande en ledande befattning som styrelseledamot i Central Insurance Companies och rådgivare till Step2Walk.

Aktieinnehav: 346 350 B-­aktier

Teckningsoptioner TO4B: 663

 

 

LEIF RYD – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Leif är ortopedisk kirurg och har en lång karriär som klinisk forskare kring ledförslitning (artros) och tidigare professor vid Karolinska Institutet. Leifs viktigaste kliniska expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i höft och knä samt traumatiska skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis i bolaget såsom Senior Medical Advisor med fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling och marknadsföring av bolagets produkter mot den medicinska professionen.

Pågående uppdrag: Ordförande och CEO i Aktiebolaget Gile Medicinkonsult och Styrelseledamot i Crage AB.

Oberoende: Leif är oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare, men inte oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Aktieinnehav:

223 A-­aktier

583 250 B-­aktier (varav 3 000 närstående)

Teckningsoptioner TO4B: 2 378

421 185 A­-aktier (via bolag)

265 714 B-­aktier (via bolag)

Teckningsoptioner TO4B (via bolag): 15 663

 

 

CHRISTIAN KRÜEGER – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Christian Krüeger har en Bachelor of Science i Business Administration med finansiell ekonomi som huvudämne från Lunds universitet. Christian Krüeger är vd för LMK Venture Partners AB, ett privatägt svenskt investmentbolag som investerar i både noterade, onoterade aktier och obligationer. Han har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat i både aktie- såväl som obligationsmarknaden. Krüeger har haft flera ledande befattningar och han har bl a varit Aktiechef hos Pareto Securiteies i Stockholm. Innan Pareto innehade Christian Krüeger flera olika chefsroller hos Öhman Fondkommission och Matteus Fondkommission.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mälaråsen AB, Solnaberg Property AB, Rocker AB, LMK Venture Partners AB. Styrelsesuppleant i LMK Ventures AB och Krueger Liljefors Konsult AB

Oberoende: Christian anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 300 000 B-aktier

 

 

 

 

LAURA SHUNK – BOARD

Utbildning och erfarenhet: Laura  är senior and founding partner vid advokatfirman Hudak, Shunk and Farine, Co LPA i Cuyahoga Falls, Ohio, USA. Vid advokatfirman har Laura huvudsakligen arbetat med immaterialrätt sedan 1987. Lauras karriär har innefattat arbete med patent- och varumärkesintrång, särskilt inom områdena sjukvård och medicinsk utrustning. I arbetet med patent- och varumärkesintrång har Laura biträtt, bland annat, bolagen InvaCare, Cross Medical, Biomet, OrthoHelix Surgical Designs, Tornier och Wright Medical.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SCI Engineered Materials, Inc.

Oberoende: Laura anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 250 000 B-aktier.

Teckningsoptioner TO4B: 769

 

 

 

ANNETTE BRODIN RAMPE – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Annette Brodin Rampe har en magisterexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola och är för närvarande verkställande direktör för ImagineCare AB, en digital hälsoövervakningsplattform. Dessutom är Annette Brodin Rampe ordförande för Global Child Forum samt Storskogen AB (publ) och sitter i styrelsen för Ferronordic AB och Pion Group AB (publ). Hon agerar även rådgivare för TechBuddy AB. Annette Brodin Rampe har tidigare varit verkställande direktör för Internationella Engelska Skolan och dessförinnan var hon European Managing Partner för Brunswick Group, en PR-byrå inriktad mot strategisk kommunikation. Annette Brodin Rampe har tidigare varit ordförande för Stillfront Group AB och suttit i styrelsen för bland annat PEAB AB och Ernströmgruppen AB.

Oberoende: Annette Brodin Rampe anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 240 000 B-aktier

 

 

 

 

 

ULF GRUNANDER – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Ulf Grunander har en ekonomiexamen från Stockholms universitet och har tidigare varit CFO för Getinge Group under 23 år. Ulf Grunander sitter för närvarande i styrelsen för Arjo AB (publ), AMF Tjänstepension AB, AMF Fonder AB, Lifco AB (publ) och Djurgården Hockey AB. Dessutom är han ordförande i Djurgården Merchandise Handelsbolag. Ulf Grunander har haft styrelseuppdrag i flera bolag inom Getingekoncernen och har även varit auktoriserad revisor.

Oberoende: Ulf Grunander anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 381 000 B-aktier

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2021-12-13