Dennis D. Stripe

DENNIS STRIPE – ORDFÖRANDE

Utbildning och erfarenhet: Dennis Stripe har över 40 års erfarenhet från olika roller inom ledning, försäljning och marknadsföring på global nivå. När han började hos Kendall Healthcare Products 1983 startade Mr. Stripe en karriär inom hälsovårdsindustrin som kom att pågå under följande 37 år och Mr. Stripe är fortsatt aktiv inom den medicintekniska industrin. 1991 började Mr. Stripe hos Smith & Nephew som Senior Product Manager. Under sina år hos Smith & Nephew hade Mr. Stripe olika seniora roller inom marknadsföring och avslutade som Group Marketing Director inom den ortopediska divisionen. Efter en framgångsrik karriär hos Smith & Nephew anslöt Mr. Stripe till Spine divisionen hos Stryker Corporation 1996 och stannade tills 2008. Hos Stryker Corporation hade Mr. Stripe ett flertal seniora ledningspositioner på global nivå, inklusive rollen som Vice President of Global Marketing. 2008 började Mr. Stripe hos OrthoHelix Surgical Desings, ett medicintekniskt bolag som fokuserar på implantat och instrument för ledrekonstruktion. Mr. Stripe arbetade hos OrthoHelix Surgical Designs fram tills 2013, och han var verkställande direktör och styrelsemedlem under sammanlagt fem år. OrthoHelix Surgical Designs såldes till Nasdaqnoterade bolaget Tornier N.V., genom en transaktion som leddes av Mr. Stripe.

Stripe har för närvarande en ledande befattning i det Kalifornienbaserade bolaget Compliant Innovations, ett bolag som fokuserar på mjukvarulösningar för hälsosektorn, och styrelsemedlem i Central-Insurance Companies, Medshape och Step2Walk.

Aktieinnehav: 304 850 B-­aktier

Teckningsoptioner TO4B: 663

 

LEIF RYD – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Leif är ortopedisk kirurg och har en lång karriär som klinisk forskare kring ledförslitning (artros) och tidigare professor vid Karolinska Institutet. Leifs viktigaste kliniska expertis omfattar degenerativa ledsjukdomar i höft och knä samt traumatiska skador i knä. Leif är verksam på konsultbasis i bolaget såsom Senior Medical Advisor med fokus på medicinsk/vetenskaplig utveckling och marknadsföring av bolagets produkter mot den medicinska professionen.

Pågående uppdrag: Ordförande och CEO i Aktiebolaget Gile Medicinkonsult och Styrelseledamot i Crage AB.

Oberoende: Leif är oberoende i förhållande till Bolagets huvudägare, men inte oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Aktieinnehav:

223 A-­aktier

308 250 B-­aktier (varav 3 000 närstående)

Teckningsoptioner TO4B: 2 378

421 185 A­-aktier (via bolag)

215 714 B-­aktier (via bolag)

Teckningsoptioner TO4B (via bolag): 15 663

 

 

CHRISTIAN KRÜEGER – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Christian Krüeger har en Bachelor of Science i Business Administration med finansiell ekonomi som huvudämne från Lunds universitet. Christian Krüeger är vd för LMK Venture Partners AB, ett privatägt svenskt investmentbolag som investerar i både noterade, onoterade aktier och obligationer. Han har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat i både aktie- såväl som obligationsmarknaden. Krüeger har haft flera ledande befattningar och han har bl a varit Aktiechef hos Pareto Securiteies i Stockholm. Innan Pareto innehade Christian Krüeger flera olika chefsroller hos Öhman Fondkommission och Matteus Fondkommission.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mälaråsen AB, Solnaberg Property AB, Rocker AB, LMK Venture Partners AB. Styrelsesuppleant i LMK Ventures AB och Krueger Liljefors Konsult AB

Oberoende: Christian anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 200 000 B-aktier

 

 

 

WILDER FULFORD – LEDAMOT

Utbildning och erfarenhet: Dr. Wilder Fulford har rådgivit styrelser, ledning och ägare av företag i olika branscher om M&A, företagsfinansiering och andra strategiska transaktioner i över 30 år. Dr. Fulford grundade The Fulford Group 2016 för att tillhandahålla oberoende M&A och strategisk och finansiell rådgivning till bolag, entreprenörer och investerare inom framförallt Life Science och hälsovårdssektorn. Dr. Fulford är också strategisk rådgivare och medlem av investeringskommittén (med titeln Operating Partner) för det Singapore-baserade private equity-bolaget Quadria Capital, som är en ledande investerare i sjukvårdsföretag i Asen. Innan grundandet av The Fulford Group startade Dr. Fulford Torreya Partners Londonkontor 2011, en Life science-specialiserad rådgivningsfirma. Innan dess var han Head of European Healthcare M&A vid Deutsche Bank, Head of European Healthcare and Investment Banking vid Bank of America och Head of European Healthcare and Basic Materials M&A vid Merrill Lynch. Dr. Fulford började sin karriär i New York genom att arbeta som riskkapitalist och senare med företagstransaktioner i finansbranschen hos James D. Wolfenshohn och som partner hos Salomon Brothers. I sin karriär har han genomfört hundratals rådgivningsuppdrag och arbetat med över 100 transaktioner. Under de senaste åren har han varit rådgivare vid många sjukvårdsfusioner och förvärv samt life science och medicintekniska strategiska affärer och licensaffärer. Dr. Fulford är doktor i molekylärbiologi från The Rockefeller University i New York och har en BSc i Biokemi och Eng Lit från University of Toronto.

Oberoende: Dr Fulford anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 60 000 B-aktier

 

LAURA SHUNK – BOARD

Utbildning och erfarenhet: Laura  är senior and founding partner vid advokatfirman Hudak, Shunk and Farine, Co LPA i Cuyahoga Falls, Ohio, USA. Vid advokatfirman har Laura huvudsakligen arbetat med immaterialrätt sedan 1987. Lauras karriär har innefattat arbete med patent- och varumärkesintrång, särskilt inom områdena sjukvård och medicinsk utrustning. I arbetet med patent- och varumärkesintrång har Laura biträtt, bland annat, bolagen InvaCare, Cross Medical, Biomet, OrthoHelix Surgical Designs, Tornier och Wright Medical.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i SCI Engineered Materials, Inc.

Oberoende: Laura anses som oberoende från bolaget och bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 200 000 B-aktier.

Teckningsoptioner TO4B: 769