Bolagets styrelse har bedömts möta kraven på oberoende då fyra av de fem stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende
Namn Funktion Född Från bolaget Från ägarna
Leif Ryd Styrelseledamot 1949 Nej Ja
Wilder Fulford Styrelseledamot 1958 Ja Ja
Laura Shunk Styrelseledamot 1957 Ja Ja
Dennis Stripe Ordförande 1957 Ja Ja
Christian Krüeger Styrelseledamot 1966 Ja Ja
Information från årsredovisningen 2020.