Bolagets styrelse har bedömts möta kraven på oberoende då fem av de sex stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende

NamnFunktionFrån bolagetFrån ägarna
Dennis StripeOrdförandeJaJa
Christian KrüegerStyrelseledamotJaJa
Laura ShunkStyrelseledamotJaJa
Leif RydStyrelseledamotNejJa
Annette Brodin RampeStyrelseledamotJaJa
Ulf GrunanderStyrelseledamotJaJa
Information från årsredovisningen 2022.