Bolagets styrelse har bedömts möta kraven på oberoende då sex av de sju stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende

Namn Funktion Från bolaget Från ägarna
Dennis Stripe Ordförande Ja Ja
Christian Krüeger Styrelseledamot Ja Ja
Laura Shunk Styrelseledamot Ja Ja
Leif Ryd Styrelseledamot Nej Ja
Annette Brodin Rampe Styrelseledamot Ja Ja
Ulf Grunander Styrelseledamot Ja Ja
Information från årsredovisningen 2021.