NamnLön/arvode   Övrig ersättningPensionskostnad   
Dennis Stripe, styrelseordförande0,4
Laura Shunk, styrelseledamot0,2
Leif Ryd, styrelseledamot0,10,6
Christian Krüeger, styrelseledamot0,2
Wilder Fulford, styrelseledamot0,20,4

 

Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstämman avseende ersättning till styrelsens ledamöter.

Styrelsens ordförande och ledamöter har fått arvode enligt årsstämmans beslut. Till styrelseordförande utgick arvode om 0,4 MSEK. Till Laura Shunk,  Wilder Fulford och Christian Krüeger utgick arvode om SEK 0,2 MSEK. Till Leif Ryd utgick arvode om 0,1 MSEK. Totalt utgick styrelsearvoden om 1,1 MSEK för 2019 (1,1). Under 2019 erhöll styrelseledamoten Leif Ryd dessutom 0,6 MSEK (0,6) i konsultarvode och Wilder Fulford 0,4 MSEK (-) som ersättning för löpande projekt under året.