Namn Lön/arvode    Övrig ersättnin Pensionskostnad   
Dennis D. Stripe, styrelseordförande 400 000 282 000
Laura Shunk, styrelseledamot 200 000
Saeid Esmaeilzadeh, styrelseledamot 100 000
Leif Ryd, styrelseledamot 100 000 660 000
Christian Krüeger, styrelseledamot 100 000
Wilder Fulford, styrelseledamot 200 000

 

 

Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstämman avseende ersättning till styrelsens ledamöter.

Styrelsens ordförande och ledamöter har fått arvode enligt årsstämmans beslut. Till styrelseordförande utgick arvode om SEK 400 000. Till Laura Shunk och Wilder Fulford utgick arvode om SEK 200 000. Till Saeid Esmaeilzadeh, Leif Ryd och Christian Krüeger utgick arvode om SEK 100 000 vardera. Totalt utgick styrelsearvoden om SEK 1 100 000 för 2017 (SEK 1 100 000 för 2016). Under 2017 erhöll styrelseledamoten Leif Ryd dessutom 660 000 SEK (540 000) i konsultarvode och styrelsens ordförande 282 000 SEK (-) som ersättning under året för arbete som arbetande styrelseordförande.