NamnLön/arvodeÖvrig ersättningSumma
Styrelsens ordförande, Ulf Grunander0,40,00,4
Styrelseledamot, Laura Shunk0,20,2
Styrelseledamot, Leif Ryd0,20,60,8
Styrelseledamot, Christian Krüeger0,20,2
Styrelseledamot, Annette Brodin Rampe0,20,2

 

Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstämman avseende ersättning till styrelsens ledamöter.

Till aktieägare och styrelseledamoten Leif Ryd har under perioden konsultarvode för löpande arbete samt arbete i Clinical Advisory Board utgått med 0,6 MSEK (0,6). Styrelsens ordförande och ledamöternas överenskomna arvode enligt årsstämmans beslut framgår nedan. Till styrelseordförande Ulf Grunander utgår arvode om 0,4 MSEK. Till Laura Shunk, Annette Brodin Rampe, Christian Krüeger och Leif Ryd utgår arvode om 0,2 MSEK. Totalt utgår styrelsearvoden om 1,2 MSEK (1,4).

 

Information från årsredovisningen 2023.