NamnLön/arvode   Övrig ersättningPensionskostnad   
Dennis Stripe, styrelseordförande0,4
Laura Shunk, styrelseledamot0,2
Leif Ryd, styrelseledamot0,10,6
Christian Krüeger, styrelseledamot0,1
Wilder Fulford, styrelseledamot0,2

 

 

Det är Valberedningen som lämnar förslag till bolagsstämman avseende ersättning till styrelsens ledamöter.

Styrelsens ordförande och ledamöter har fått arvode enligt årsstämmans beslut. Till styrelseordförande utgick arvode om 0,4 MSEK. Till Laura Shunk och Wilder Fulford utgick arvode om SEK 0,2 MSEK. Till Leif Ryd och Christian Krüeger utgick arvode om 0,1 MSEK vardera. Totalt utgick styrelsearvoden om 1,0 MSEK för 2018 (1,1). Under 2018 erhöll styrelseledamoten Leif Ryd dessutom 0,6 MSEK (0,5) i konsultarvode och styrelsens ordförande – MSEK (0,3) som ersättning under året för arbete som arbetande styrelseordförande.