De två första operationerna med Episurf Medicals senaste produkt Episealer® Twin genomförda i Tyskland med önskat resultat

De två första operationerna med Episurf Medicals tredje produkt Episealer® Twin genomfördes av ortopediska kirurgen dr Johannes Holz på OrthroCentrum i Hamburg, Tyskland. Operationerna gick enligt plan för båda patienterna, en 52-årig kvinna och en 51-årig man. Båda hade tidigare genomgått två misslyckade biologiska behandlingar innan de fick Episurfs implantat.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2015-10-08 14:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 


Episealer® Twin är ett patientspecifikt implantat för behandling av större och mer långsträckta brosk- och underliggande bendefekter i kondylen och trochlea-området.

Assisterande under båda operationerna var Episurf Medicals Senior Medical Advisor, professor Leif Ryd.

“Insättningen av implantaten gick bra på båda patienterna, guiden och de kirurgiska instrumenten passade perfekt. I båda fallen visade postkirurgisk röntgen ett perfekt positionerat implantat, i relation till omgivande brosk”, säger Dr Johannes Holz, verksamhetschef för avdelningen för Ortopedi och Sportsmedicine.

Den första patienten hade innan operationen i över tre decennier lidit av smärta och minskad rörlighet som blivit värre med tiden. Patienten återhämtade sig snabbt efter operationen och hade omgående god rörelseförmåga. Patienten kunde direkt efter operationen vinkla benet 0-90, vilket innebär att hon kunde böja knät i 90 grader och sträcka ut benet helt.

“Vårt mål är att förskjuta omfattande knäprotesoperationer hos medelålders patienter till senare i livet. Vid ingrepp som syftar till att skapa en jämn ledyta använder jag Episealer-implantet som ett behandlingsalternativ positionerat mellan biologiska behandlingar och knäledsproteser. Detta eftersom implantatet möjliggör en mindre invasiv behandling för patienter där den biologiska behandlingen misslyckats. Genom att behandla patienten med ett implantat som återskapar en jämn ledyta behöver man ta bort minimalt med ben och kan preservera omkringliggande frisk broskvävnad vilket gör att denna behandlingsmetod är en av de jag använder vid artros i tidigt skede”, säger Dr Johannes Holz.

Episurf Medical har tre patientspecifika implantat på marknaden. Implantaten kompletterar varandra och möjliggör för bolaget att möta det ökande behovet av behandlingar för olika typer av skador i knäleden.

“Båda implantaten var förbeställda i väntan på att produkten skulle erhålla CE-märkning, vilket är en tydlig indikation på marknadens efterfrågan av Episealer® Twin. Implantatet är ett bra komplement till vår produktportfölj och möjliggör behandling av patienter som har avlånga, alternativt flera, brosk- och underliggande benskador i knät. Vi ser också positivt på att den nya produkten redan i tidigt skede har börjat användas i Tyskland som är en av våra viktigaste marknader i Europa”, säger Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical.


Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

         För mer information, vänligen kontakta:
         Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical
         Tel: +46 (0) 70-7655892
         Tel: +44 (0) 7803-753603
         E-post: rosemary@episurf.com