Den 100:e operationen med Episealerimplantat genomfördes vid Charité Universitätsmedizin i Berlin, Tyskland

Den 100:e operationen med Episealerimplantat genomfördes idag av den ortopediska kirurgen Tobias Jung vid Charité Universitätsmedizin i Berlin, Tyskland.

Denna information lämnades för offentliggörande, 2016-06-08 13:14 CEST (GLOBE NEWSWIRE) —
 

“De första 100 opererade fallen utgör en milstolpe i Episurfs utveckling. Det faktum att vi nu också kan rapportera goda kliniska resultat återspeglas i den ökande efterfrågan på denna teknologi. Efter 3,5 år är inte ett enda fall reopererat, vilket saknar motstycke bland liknande behandlingar”, kommenterar Dr Leif Ryd, Senior Medical Advisor och styrelsemedlem, Episurf Medical.

Hittills har patienter i tio europeiska länder behandlats med Episealerimplantat, de flesta av dem i våra nyckelmarknader Tyskland och Storbritannien samt i Norden och Beneluxregionen.

”Detta är en viktig milstolpe för Episurf Medical, vilken följer efter att vi nyligen tagit del av de mycket positiva resultaten från 1-årsuppföljning av 24 patienter. Stärkta av klinisk data som visar på Episealers gedigna patientnytta kommer vi fortsätta att arbeta för utbredandet av Episurfs patientspecifika behandlingsalternativ som en ny standard inom den ortopediska industrin. I linje med vårt uttalande i samband med första kvartalsrapporten 2016 ser vi tillväxt i verksamheten och vi räknar med att de kommande 100 implantaten kommer att komma betydligt snabbare än de första 100, då kirurger får ökad kännedom om denna behandlingsmetod”, säger Rosemary Cunningham Thomas, vd Episurf Medical.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Rosemary Cunningham Thomas, VD, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 70-7655892

Tel: +44 (0) 7803-753603

Email: rosemary@episurf.com
 

Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.

Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument.