Dennis D. Stripe återgår till positionen som styrelsens ordinarie ordförande

I anslutning till ledningsförändringar i Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) den 5 januari 2017 intog Dennis D. Stripe rollen som arbetande ordförande. Efter att Pål Ryfors utsetts till verkställande direktör den 2 juni 2017 återgår Dennis D. Stripe till rollen som ordinarie ordförande.

”Episurf Medical gör ordentliga framsteg och vi fortsätter att leverera mycket lovande kliniska resultat, vilket gör att vi positionerar oss för en väldigt intressant framtid inom den ortopediska industrin, och jag ser fram emot att ta del av denna utvecklingen”, säger Dennis D. Stripe. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical

Tel:+46 (0) 709 62 36 69

Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.