Bokslutskommuniké 2010 (2010-01-01 till 2010-12-31)