Bokslutskommuniké 2011 (2011-01-01 till 2011-12-31)