Bokslutskommuniké 2012 (Eng) (2012-01-01 till 2012-12-31)