Bokslutskommuniké 2013 (2013-01-01 till 2013-12-31)