Bokslutskommuniké 2014 (2014-01-01 till 2014-12-31)