Bokslutskommuniké 2015 (2015-01-01 till 2015-12-31)