Bokslutskommuniké 2016 (2016-01-01 till 2016-12-31)