Episurf Årsstämma 2023 – Valberedningens förslag till beslut