Extra bolagsstämma 2024 – Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)