Extra bolagsstämma 2024 – Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) redogörelse enligt 12 kap. 7 §, 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen