Extra bolagsstämma 2024 – Villkor för Episurf Medical AB (publ):s teckningsoptioner av serie TO13 B