Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kostnader, med mera 20190318